GMail

Ako pišete na fakultetske adrese sa svojih ličnih gmail adresa, računajte da vam odgovori verovatno neće biti isporučeni jer GMail često odbija poruke sa MATF servera poincare.

Objektno orijentisano programiranje

Vežbe

Napomena: Kasniji primeri dolaze bez projektnih fajlova za razvojno okruženje Eclipse. Potrebno je da napravite projekat i kopirate .java fajlove u njega sami, ili da ručno kompajlirate i pokrenete primere.

1. čas

Dodatni materijali:

2. čas

Dodatni materijali:

3. čas

Dodatni materijali:

4. čas

Dodatni materijali:

5. čas

Dodatni materijali:

6. čas

Dodatni materijali:

7. čas

Dodatni materijali:

8. čas

Dodatni materijali:

9. čas

Dodatni materijali:

10. čas

Dodatni materijali:

11. čas

Dodatni materijali:

Potrebna podešavanja i dodatne instalacije za JavaFx:

Paketi i klase za rad sa JavaFx (jfxrt.jar) su deo standardne Java biblioteke. JRE System Library [JavaSE-1.8] za napravljeni Java projekat sadrži jfxrt.jar, međutim, postoji 'Access restriction' za pakete i klase. Potrebna su dodatna podešavanja i instalacije da se obezbedi korišćenje JavaFx paketa i klasa.

Uputstvo za instalaciju Uputstvo za instalaciju (film)

12. čas

Literatura

Kolokvijum

Zadaci sa kolokvijuma 2015. godine

Raspodela poena

Zadaci sa ispita

Dodatni materijali i uputstva

JDK i Eclipse uputstva

Napomena: Uputsva su pisana za JDK 7 i ranije Eclipse distribucije, pa ih, uz manje izmene, treba prilagoditi tekućim verzijama.