GMail

Ako pišete na fakultetske adrese sa svojih ličnih gmail adresa, računajte da vam odgovori verovatno neće biti isporučeni jer GMail često odbija poruke sa MATF servera poincare.

Alati za razvoj softvera

Rezultati ispita -- jun 1

Uvid u radove do četvrtka 13.6. putem maila (kao i obično).

Projekte za ovaj rok možete da predate do nedelje 16.6. Kad ih doradite, predajte ih ponovo putem istog formulara koji ste koristili prilikom inicijalne predaje projekta.

Ako ne želite da vam upišem ocenu (ako želite ponovo da izađete na ispit, ili da doradite projekat za neki od narednih rokova), pošaljite mi mail.

          Ispit Projekat Ocena
mi19120        30    25   6
mi19172        30    30   7
mi19180        37    25   7
mi19182        20    25   prag
mi19354        45    25   8
mi20082        30    30   7
mi20162        38    30   7
mi21399        40    20   7

-- studenti koji nisu predali projekat
mi18147        19    nije predat
mi18165        30    nije predat
mi18261        34    nije predat
mi19074        43    nije predat
mi19115        32    nije predat
mi19139        15    nije predat
mi19238        43    nije predat
mi19267        31    nije predat
mi20064        30    nije predat
mi20159        30    nije predat
mi20370        37    nije predat

-- studenti koji su ranije polagali ispit
mi18144        36    25   7 (jan 2)
mi19039        46    30   8 (jan 1)
mi19105        41    30   8 (jan 2)
mi19152        38    20   6 (jan 1)
mi19188        56    30   9 (jan 2)
mi20080        51    30   9 (jan 2)
mi20088        38    20   6 (jan 2)
mi21404        53    30   9 (jan 2)

Rezultati ispita -- jan 2

Uvid u radove do utorka 13.2. putem maila (kao i obično).

Projekte za ovaj rok možete da doradite do petka 16.2. Kad ih doradite, predajte ih ponovo putem istog formulara koji ste koristili prilikom inicijalne predaje projekta.

Ako ne želite da vam upišem ocenu (ako želite ponovo da izađete na ispit, ili da doradite projekat za neki od narednih rokova), pošaljite mi mail.

Neki komentari na projekte:

          Ispit Projekat Ocena
mi16087       32   20    6 (52)
mi16407       30   25    6 (55)
mi17035       46   30    8 (76)
mi17206       38   25    7 (63)
mi17485       47   30    8 (77)
mi18181       41   20    7 (61)
mi18222       36   30    7 (66)
mi19079       40   20    7 (60)
mi19082       37   20    6 (57)
mi19091       53   30    9 (83)
mi19103       55   30    9 (85)
mi19108       44   20    7 (64)
mi19150       61   30    10 (91)
mi19218       38   25    7 (63)
mi19228       41   30    8 (71)
mi19231       35   30    7 (65)
mi19241       43   30    8 (73)
mi19312       39   25    7 (64)
mi20025       52   30    9 (82)
mi20028       30   30    7 (60)
mi20034       48   25    8 (73)
mi20056       38   30    7 (68)
mi20062       34   22    6 (56)
mi20091       37   30    7 (67)
mi20095       47   30    8 (77)
mi20120       38   15    6 (53)
mi20127       48   22    7 (60)
mi20146       40   30    8 (70)
mi20169       37   30    7 (67)
mi20171       43   25    7 (68)
mi20205       42   30    8 (72)
mi20222       48   30    8 (78)
mi20350       35   25    7 (60)
mi20373       48   22    8 (70)
mi21387       46   25    8 (71)
mi22356       45   30    8 (75)

-- studenti koji nisu predali projekat
mi18144       36   nije predat
mi18193       30   nije predat
mi18283       38   nije predat
mi19073       39   nije predat
mi19105       41   nije predat
mi19127       47   nije predat
mi19188       56   nije predat
mi19257       34   nije predat
mi20080       51   nije predat
mi20088       38   nije predat
mi20131       48   nije predat
mi20378       30   nije predat
mi21391       46   nije predat
mi21400       43   nije predat
mi21404       53   nije predat

-- dorađeni projekti, ispit položen u januaru 1
mi18117       30   30    7 (60)
mi18170       33   30    7 (63)
mi19065       32   30    7 (62)
mi19160       32   30    7 (62)
mi20015       62   30    10 (92)
mi20038       31   30    7 (61)
mi20098       41   30    8 (71)
mi20200       47   30    8 (77)
mi20271       60   30    10 (90)
mi21156       57   30    9 (87)

-- ispod praga --
(projekti su pregledani samo za studente koji su položili ispit)
mi18147       22
mi18165       18
mi18267       8
mi19182       22
mi20159       21
mi20162       18

Rezultati ispita -- jan 1

          Ispit Projekat Ocena

mi18170       33   10    5
mi19036       35   30    7
mi19057       36   25    7
mi19066       35   30    7
mi19069       32   25    6
mi19081       43   20    7
mi19156       45   30    8
mi19163       61   30    10
mi19224       35   25    7
mi19255       40   20    7
mi19288       47   20    7
mi20042       55   30    9
mi20070       58   30    9
mi20073       51   30    9
mi20079       38   30    7
mi20084       50   30    9
mi20108       56   30    9
mi20187       30   20    6

mi18117       30   nije predat
mi19039       46   nije predat
mi19065       32   nije predat
mi19287       38   nije predat
mi20002       50   nije predat
mi20015       62   nije predat
mi20018       58   nije predat
mi20038       31   nije predat

mi19152       38   5    (ne unositi)
mi19160       32   20    (ne unositi)
mi20098       41   10    (ne unositi)
mi20200       47   10    (ne unositi)
mi20271       60   10    (ne unositi)
mi21156       57   20    (ne unositi)

-- ispod praga --
(projekti su pregledani samo za studente koji su položili ispit)

mi18181       25
mi18283       24
mi19073       22
mi19079       20
mi19091       16
mi19103       26
mi19218       17
mi19228       23
mi19241       5
mi19312       25
mi20062       24
mi20088       28
mi20127       18
mi20169       27
mi20171       23
mi20205       17
mi20350       4
mi21391       8
mr17321       26

-- projekti iz prethodne godine --

mi20359    25

Funkcionalno programiranje

Rezultati -- PS

Ukoliko ne želite da vam unesem ocenu na hipatiju, pošaljite mi mail.

Indeks  Praktični deo  Teorijski deo  Ukupno  Ocena
mi19310       55%       61%    58    6

Rezultati -- sept 2

Ukoliko ne želite da vam unesem ocenu na hipatiju, pošaljite mi mail.

Indeks  Praktični deo  Teorijski deo  Ukupno  Ocena
mi16153       55%       70%    61    7
mi17088       33%       0%    20
mi17127       70%       58%    65    7
mi17179       60%       45%    54    6
mi17243       23%       73%    43
mi18044       33%       0%    20
mi18132       63%       67%    65    7
mi18165       18%       40%    27
mi18197       50%      100%    71    8
mi18213       38%       33%    34
mi18480       53%       63%    57    6
mi19031       60%       87%    71    8
mi19036       83%       82%    82    9
mi19057       65%       92%    76    8
mi19059       65%       68%    66    7
mi19065       53%       47%    51    6
mi19079       38%       67%    51    6
mi19091       58%       43%    52    6
mi19103       85%       97%    91   10
mi19130       40%       55%    46
mi19170       55%       52%    54    6
mi19182       70%       67%    69    7
mi19197       53%       67%    58    6
mi19257       50%       33%    43
mi20095       80%       53%    71    8
mi20350       30%       37%    33
mi20352       73%       73%    73    8
mi20362       75%       68%    73    8

Rezultati -- sept 1

Ukoliko ne želite da vam unesem ocenu na hipatiju, pošaljite mi mail.

Indeks  Praktični deo  Teorijski deo  Ukupno  Ocena
mi16153       43%       38%    41
mi17127       40%       38%    39
mi17478       65%       72%    68    7
mi18084       53%       72%    61    7
mi18170       60%       87%    71    8
mi18197       40%       37%    39
mi18213       38%       45%    41
mi19036       33%       65%    46
mi19057       23%       35%    28
mi19074       75%       57%    68    7
mi19079       38%       53%    44
mi19103       50%       42%    47
mi19117       55%       65%    61    7
mi19182       8%       33%    18
mi20018       95%       67%    84    9
mi20095       13%       0%    8
mi20369       78%       57%    69    7

Rezultati -- jun 2

Ukoliko ne želite da vam unesem ocenu na hipatiju, pošaljite mi mail.

Indeks  Praktični deo  Teorijski deo  Ukupno  Ocena
mi17088  45 %       0 % (prag)   27
mi17179  20 % (prag)   0 % (prag)   12
mi17206  43 %      75 %      56    6
mi17243  15 % (prag)   27 % (prag)   19
mi17247  57 %      45 %      52    6
mi17478  40 %      37 %      39    5
mi18066  73 %      47 %      62    7
mi18078  75 %      75 %      75    8
mi18119  23 % (prag)   47 %      30
mi18170  58 %      27 % (prag)   45
mi18293  73 %      63 %      69    7
mi19025  65 %      70 %      67    7
mi19031  10 % (prag)   0 % (prag)   6
mi19036  48 %      27 % (prag)   39
mi19057  40 %      60 %      48
mi19060  68 %      63 %      66    7
mi19065  0 % (prag)   17 % (prag)   7
mi19083  58 %      55 %      57    6
mi19087  75 %      73 %      74    8
mi19103  40 %      45 %      42    5
mi19149  83 %      70 %      78    8
mi19163  65 %      40 %      55    6
mi19166  55 %      47 %      52    6
mi19190  45 %      70 %      55    6
mi20352  35 %      67 %      48    5