GMail

Ako pišete na fakultetske adrese sa svojih ličnih gmail adresa, računajte da vam odgovori verovatno neće biti isporučeni jer GMail često odbija poruke sa MATF servera poincare.

Alati za razvoj softvera

Hipatija

Ocene su upisane i za januar 1 i za januar 2. Zamolio bih da proverite da li je sve u redu.

Rezultati ispita -- jan 2

Uvid u radove do utorka 13.2. putem maila (kao i obično).

Projekte za ovaj rok možete da doradite do petka 16.2. Kad ih doradite, predajte ih ponovo putem istog formulara koji ste koristili prilikom inicijalne predaje projekta.

Ako ne želite da vam upišem ocenu (ako želite ponovo da izađete na ispit, ili da doradite projekat za neki od narednih rokova), pošaljite mi mail.

Neki komentari na projekte:

 • pre predaje projekata, proverite sva pravila vezana za projekte na ovoj stranici;
 • mnogi pogrešno pokreću clang-tidy (bez kompilacione baze, bez skripte run-clang-tidy) i dobijaju greške da, na primer, <vector> ili QObject ne postoje iz čega nekako zaključe da clang-tidy nema zamerke na ljihov kod;
 • izvorni kod ne treba da se nalazi u repozitorijumu azrs-tracking, projekat na kome radite ima svoj repozitorijum;
 • ako ostavljate linkove ka tuđim izmenama, navedite autora i objasnite zašto ostavljate linkove ka tuđim izmenama;
 • ako ostavljate linkove ka izmenama, te izmene traba da budu vezane za taj konkretan zadatak;
 • sam snimak ekrana da ste pokrenuli neki alat ne govori ništa o tome kako ste ga koristili;
 • ako posle upotrebe nekog alata niste zbog rezultata koje ste dobili izmenili kod (i postavili link ka tim izmenama), ili bar nešto konkretno zaključili o svom projektu (što ste detaljno opisali), probajte ponovo;
 • Git repozitorijum projekta ne treba da sadrži proizvode kompilacije, html fajlove koje generišu razni alati (gcov, clang-analyzer)... Ako želite da ih postavite negde, njih još i možete da postavite u repozitorijum azrs-tracking.
          Ispit Projekat Ocena
mi16087       32   20    6 (52)
mi16407       30   25    6 (55)
mi17035       46   30    8 (76)
mi17206       38   25    7 (63)
mi17485       47   30    8 (77)
mi18181       41   20    7 (61)
mi18222       36   30    7 (66)
mi19079       40   20    7 (60)
mi19082       37   20    6 (57)
mi19091       53   30    9 (83)
mi19103       55   30    9 (85)
mi19108       44   20    7 (64)
mi19150       61   30    10 (91)
mi19218       38   25    7 (63)
mi19228       41   30    8 (71)
mi19231       35   30    7 (65)
mi19241       43   30    8 (73)
mi19312       39   25    7 (64)
mi20025       52   30    9 (82)
mi20028       30   30    7 (60)
mi20034       48   25    8 (73)
mi20056       38   30    7 (68)
mi20062       34   22    6 (56)
mi20091       37   30    7 (67)
mi20095       47   30    8 (77)
mi20120       38   15    6 (53)
mi20127       48   22    7 (60)
mi20146       40   30    8 (70)
mi20169       37   30    7 (67)
mi20171       43   25    7 (68)
mi20205       42   30    8 (72)
mi20222       48   30    8 (78)
mi20350       35   25    7 (60)
mi20373       48   22    8 (70)
mi21387       46   25    8 (71)
mi22356       45   30    8 (75)

-- studenti koji nisu predali projekat
mi18144       36   nije predat
mi18193       30   nije predat
mi18283       38   nije predat
mi19073       39   nije predat
mi19105       41   nije predat
mi19127       47   nije predat
mi19188       56   nije predat
mi19257       34   nije predat
mi20080       51   nije predat
mi20088       38   nije predat
mi20131       48   nije predat
mi20378       30   nije predat
mi21391       46   nije predat
mi21400       43   nije predat
mi21404       53   nije predat

-- dorađeni projekti, ispit položen u januaru 1
mi18117       30   30    7 (60)
mi18170       33   30    7 (63)
mi19065       32   30    7 (62)
mi19160       32   30    7 (62)
mi20015       62   30    10 (92)
mi20038       31   30    7 (61)
mi20098       41   30    8 (71)
mi20200       47   30    8 (77)
mi20271       60   30    10 (90)
mi21156       57   30    9 (87)

-- ispod praga --
(projekti su pregledani samo za studente koji su položili ispit)
mi18147       22
mi18165       18
mi18267       8
mi19182       22
mi20159       21
mi20162       18

Rezultati ispita -- jan 1

          Ispit Projekat Ocena

mi18170       33   10    5
mi19036       35   30    7
mi19057       36   25    7
mi19066       35   30    7
mi19069       32   25    6
mi19081       43   20    7
mi19156       45   30    8
mi19163       61   30    10
mi19224       35   25    7
mi19255       40   20    7
mi19288       47   20    7
mi20042       55   30    9
mi20070       58   30    9
mi20073       51   30    9
mi20079       38   30    7
mi20084       50   30    9
mi20108       56   30    9
mi20187       30   20    6

mi18117       30   nije predat
mi19039       46   nije predat
mi19065       32   nije predat
mi19287       38   nije predat
mi20002       50   nije predat
mi20015       62   nije predat
mi20018       58   nije predat
mi20038       31   nije predat

mi19152       38   5    (ne unositi)
mi19160       32   20    (ne unositi)
mi20098       41   10    (ne unositi)
mi20200       47   10    (ne unositi)
mi20271       60   10    (ne unositi)
mi21156       57   20    (ne unositi)

-- ispod praga --
(projekti su pregledani samo za studente koji su položili ispit)

mi18181       25
mi18283       24
mi19073       22
mi19079       20
mi19091       16
mi19103       26
mi19218       17
mi19228       23
mi19241       5
mi19312       25
mi20062       24
mi20088       28
mi20127       18
mi20169       27
mi20171       23
mi20205       17
mi20350       4
mi21391       8
mr17321       26

-- projekti iz prethodne godine --

mi20359    25

Nalozi na studentskom servisu alas

Proverite da su vam nalozi na servisu alas ispravni:

Snimci predavanja

Snimci predavanja ranijih godina:
Čas 1: Uvod u kurs, GCC, BASH, Vim (nije sniman)
Fakultativno: Crazy code, crazy coders (W. E. Brown)
Čas 2: Uvod u Git
Čas 3: Git - nastavak
Čas 4: Git From the Bits Up (T. Berglund)
Čas 5: GDB
Čas 6: Git i GitLab
Čas 7: Paketi
Čas 8: Sanitajzeri
Čas 9: LCov, Hotspot, Git hooks, ...

Asistenti

Pragovi

Prag na ispitu je 30 poena, a na projektu je 15.

Ispit

Primer zadataka kakve možete očekivati na ispitu vidite ovde.

Napomena: Na ispitu pakete koji vam zatrebaju za zadatak ćete moći da instališete preko konana. Za ovaj primer iznad koristite normalan paket menadžer koji imate na sistemu (apt, yum...).

Projekti

Projekti se rade u timu, ali se ocenjuju pojedinačno -- svakome se boduju oni zadaci koje je uradio/la. Maksimalan broj poena koji je putem projekta moguće osvojiti je 30. Ocenjuje se primena alata koji se obrađuju na predavanjima i vežbama, ali i drugih alata koje ste koristili.

Rok za predaju projekata

Projekte će biti moguće predavati u svkom ispitnom roku preko narednog linka:

https://forms.gle/8r8fbTR8qNzPSXtn8

Poslednji dan za predaju projekta za svaki ispitni rok je termin ispita.

Studenti koji su prethodne godine radili projekat, neka se prijave preko istog ovog formulara i neka stave "od prethodne godine, XX poena" umesto linka ka kanban tabli (zamenite XX brojem poena koji ste imali na projektu).

Rezultati će biti objavljivani zajedno sa rezultatima ispita.

Informacije o izradi projekata

Možete da radite sledeće:

Zadaci

Na ličnom GitLab nalogu napraviti projekat koji će se zvati azrs-tracking i u njemu napraviti kanban tablu i kartice za svaki od zadataka koje planirate da uradite. Ovde ćete voditi evidenciju o progresu zadatka i opisivati način upotrebe alata koji su u tom zadatku korišćeni.

Dakle, napravite kanban kartice za svaki zadatak, i dok radite na zadatku dodajete komentare u samoj kartici šta ste i kako uradili. Dodajte i snike ekrana alata tokom upotrebe.

Dodatak: Na svaki zadatak stavite tag na koji se alat odnosi. Tagovi treba da budu napisani malim slovima, reči unutar taga razdvojene crticama. Na primer, za Git, tag bi bio git, za Clang Format bi bio clang-format, i slično.

Bitno: Svrha alata je da unaprede kvalitet nekog softvera. Tako da, kad alatom detektujete neki problem i napravite izmene nad izvornim kodom projekta nad kojim ste primenili alat, pošaljite merge zahtev, i link ka zahtevu takođe dodate kao komentar na kartici.

Sam repozitorijum azrs-tracking ne mora da sadrži ništa, -- kod projekta držite u repozitorijumu u kom radite, a izveštaji su unutar kanban tabele. Otvarate repozitorijum da biste mogli da napravite kanban tablu.

U svakom ispitnom roku će biti objavljivan formular preko kog predajete završen projekat (link ka kanban tabeli).

Git (tag git)
Koristiti neki poznati model grananja, pisati uredne commit poruke, koristiti merge zahteve prilikom pravljenja izmena na projektu.
GDB (tag gdb)
Koristiti dibager prilikom nalaženja neke greške u projektu na kome radite i ispraviti tu grešku.
GDB (tag gdb-command)
Napraviti neku korisnu komandu za GDB (Python dodatak).
CI (tag ci)
Osmisliti i implementirati nekoliko neuobičajenih CI zadataka koji će se izvršavati kad god se nova revizija koda pošalje na server.
git hook (tag git-hook)
Osmisliti i implementirati bar 3 neuobičajena git hook-a.
CMake (tag cmake)
Napraviti ili unaprediti CMakeLists.txt za projekat (ako je drugi član tima napravio CMakeLists.txt, dodajte neke novine u isti).
Valgrind (tag valgrind)
istražiti funkcije koje troše više vremena nego što bi trebalo i rešiti problem.
Gammaray (tag gammaray)
U slučaju da projekat koristi Qt, ispitati aplikaciju -- korisnički interfejs i da li ima problema u istom.
ClangTidy (tag clang-tidy)
Automatski refaktorisati kod izabranim clang-tody proverama. Objasniti zbog čega ste uključili baš te provere.
ClangFormat (tag clang-format)
Napraviti svoj format zasnovan na nekom već postojećem. Obezbediti da je ceo projekat formatiran tim stilom.
Statička analiza koda (tagovi cppcheck, clang-tidy, clazy, clang-analyzer)
Preko nekog od alata za statičku analizu koda naći 2-3 problema u projektu na kome radite. Ispravite problem i pošaljite zakrpu putem merge zahteva.
Docker (tag docker)
Pripremiti aplikaciju da se može pokrenuti kao Docker kontejner (dokerizovati). Bonus: kombinovati sa CI.
GCov (tag gcov)
Generisati coverage izveštaj za projekat.
Ostali alati
Na projektima će biti uračunato i ako ste isprobali i dokumentovali upotrebu i nekih alata koji nisu predavani na kursu.

Rezultati ranijih rokova