GMail

Ako pišete na fakultetske adrese sa svojih ličnih gmail adresa, računajte da vam odgovori verovatno neće biti isporučeni jer GMail često odbija poruke sa MATF servera poincare.

Alati za razvoj softvera

Nalozi na studentskom servisu alas

Proverite da su vam nalozi na servisu alas ispravni:

Snimci predavanja

Snimci predavanja ranijih godina:
Čas 1: Uvod u kurs, GCC, BASH, Vim (nije sniman)
Fakultativno: Crazy code, crazy coders (W. E. Brown)
Čas 2: Uvod u Git
Čas 3: Git - nastavak
Čas 4: Git From the Bits Up (T. Berglund)
Čas 5: GDB
Čas 6: Git i GitLab
Čas 7: Paketi
Čas 8: Sanitajzeri
Čas 9: LCov, Hotspot, Git hooks, ...

Asistenti

Pragovi

Prag na ispitu je 30 poena, a na projektu je 15.

Ispit

Primer zadataka kakve možete očekivati na ispitu vidite ovde.

Napomena: Na ispitu pakete koji vam zatrebaju za zadatak ćete moći da instališete preko konana. Za ovaj primer iznad koristite normalan paket menadžer koji imate na sistemu (apt, yum...).

Projekti

Projekti se rade u timu, ali se ocenjuju pojedinačno. Maksimalan broj poena koji je putem projekta moguće osvojiti je 30. Ocenjuje se primena alata koji se obrađuju na predavanjima i vežbama.

Rok za predaju projekata

Projekte će biti moguće predavati u svkom ispitnom roku preko narednog linka:

https://forms.gle/8r8fbTR8qNzPSXtn8

Poslednji dan za predaju projekta za svaki ispitni rok je termin ispita.

Studenti koji su prethodne godine radili projekat, neka se prijave preko istog ovog formulara i neka stave "od prethodne godine, XX poena" umesto linka ka kanban tabli (zamenite XX brojem poena koji ste imali na projektu).

Rezultati će biti objavljivani zajedno sa rezultatima ispita.

Informacije o izradi projekata

Možete da radite sledeće:

Zadaci

Na ličnom GitLab nalogu napraviti projekat koji će se zvati azrs-tracking i u njemu napraviti kanban tablu i kartice za svaki od zadataka koje planirate da uradite. Ovde ćete voditi evidenciju o progresu zadatka i opisivati način upotrebe alata koji su u tom zadatku korišćeni.

Dakle, napravite kanban kartice za svaki zadatak, i dok radite na zadatku dodajete komentare u samoj kartici šta ste i kako uradili. Dodajte i snike ekrana alata tokom upotrebe.

Dodatak: Na svaki zadatak stavite tag na koji se alat odnosi. Tagovi treba da budu napisani malim slovima, reči unutar taga razdvojene crticama. Na primer, za Git, tag bi bio git, za Clang Format bi bio clang-format, i slično.

Bitno: Svrha alata je da unaprede kvalitet nekog softvera. Tako da, kad alatom detektujete neki problem i napravite izmene nad izvornim kodom projekta nad kojim ste primenili alat, pošaljite merge zahtev, i link ka zahtevu takođe dodate kao komentar na kartici.

Sam repozitorijum azrs-tracking ne mora da sadrži ništa, -- kod projekta držite u repozitorijumu u kom radite, a izveštaji su unutar kanban tabele. Otvarate repozitorijum da biste mogli da napravite kanban tablu.

U svakom ispitnom roku će biti objavljivan formular preko kog predajete završen projekat (link ka kanban tabeli).

Git (tag git)
Koristiti neki poznati model grananja, pisati uredne commit poruke, koristiti merge zahteve prilikom pravljenja izmena na projektu.
GDB (tag gdb)
Koristiti dibager prilikom nalaženja neke greške u projektu na kome radite.
GDB (tag gdb-command)
Napraviti neku korisnu komandu za GDB (Python dodatak).
CI (tag ci)
Osmisliti i implementirati nekoliko neuobičajenih CI zadataka koji će se izvršavati kad god se nova revizija koda pošalje na server.
git hook (tag git-hook)
Osmisliti i implementirati bar 3 git hook-a.
CMake (tag cmake)
Napraviti ili unaprediti CMakeLists.txt za projekat.
Valgrind (tag valgrind)
istražiti funkcije koje troše više vremena nego što bi trebalo i rešiti problem.
Gammaray (tag gammaray)
U slučaju da projekat koristi Qt, ispitati aplikaciju -- korisnički interfejs i da li ima problema u istom.
ClangTidy (tag clang-tidy)
Automatski refaktorisati kod. Kombinovati sa alatom CMake za refaktorisanje celog projekta.
ClangFormat (tag clang-format)
Napraviti svoj format zasnovan na nekom već postojećem. Obezbediti da je ceo projekat formatiran tim stilom.
Staička analiza koda (tagovi cppcheck, clang-tidy, clazy, clang-analyzer)
Preko nekog od alata za statičku analizu koda naći 2-3 problema u projektu na kome radite. Ispravite problem i pošaljite zakrpu putem merge zahteva.
Docker (tag docker)
Pripremiti aplikaciju da se može pokrenuti kao Docker kontejner (dokerizovati). Bonus: kombinovati sa CI.
GCov (tag gcov)
Generisati coverage izveštaj za projekat.
Ostali alati
Na projektima će biti uračunato i ako ste isprobali i dokumentovali upotrebu i nekih alata koji nisu predavani na kursu.

Rezultati ranijih rokova

Ponavljanje ispita -- septembar 1

Indeks Ispit Projekat Ukupno Ocena
mi15201	52  30    82   9
mi17088	36  15    51   6
mi17179	31  20    51   6
mi18095	34  20    54   6
mi18176	44  20    64   7
mi19026	59  25    84   9
mi19053	65  30    95   10
mi19059	47  30    77   8
mi19096	68  20    88   9
mi19143	60  25    85   9
mi19436	31  20    51   6

--------------
mi19255   0
mi19108   0

Rezultati -- septembar 1, prvi pokušaj

Indeks Ispit Projekat Ukupno Ocena
mi18172 53  20    73   8
mi19325 46  30    76   8
mi20362 70  25    95   10
Dorađeni projekti:
Indeks Ispit Projekat Ukupno Ocena
mi17127 38  15    53   6 (jun 1)
mi18107 31  25    56   6 (jun 1)
mi19019 65  30    95   10 (jun 1)
mi19208 56  15    71   8 (jan 1)
mi19212 42  20    62   7 (jun 1)
mi19242 55  25    81-  9 (jan 2)
mi20369 53  20    73   8 (jun 1)
mi21406 36  15    51   6 (jan 2)

mi19108    20
mi19255    20
mi20359    25

Rezultati -- jun 1

Indeks Ispit Projekat Ukupno Ocena
mi16407 25  0         (prag, privatan repozitorijum)
mi17043 34
mi17127 38
mi17243 33  25    58   6
mi18095 22           (prag)
mi18107 31
mi18127 50  21    71   8
mi18176 16  20        (prag)
mi18213 31  20    51   6 (ispit -- jan 2)
mi18268 33  20    53   6 (ispit -- jan 2)
mi18271 34  25    59   6
mi18290 32  20    52   6
mi19009 36  20    56   6 (ispit -- jan 2)
mi19019 65  20    85   9 (ne unositi za sada)
mi19026 28  20    48    (prag)
mi19049 30  30    60   7
mi19077 58  25    83   9
mi19087 47  25    72   8 (ispit -- jan 1)
mi19117 47  20    67   7
mi19143 20           (prag)
mi19212 42
mi19425 40  21    61   7
mi20362 26           (prag)
mi20363 64  30    94   10
mi20369 53
mi21386 36  15    51   6 (ispit -- jan 1)

Jan 2

          Ispit Projekat Ocena
mi17088         5    15    (prag)
mi17216        48    25   8
mi17284        35    25   7
mi18084        55    20   8 (iz jan 1)
mi18293        35    25   7
mi19083        37    25   7
mi19090        47    25   8 (iz jan 1)
mi19169        63    25   9
mi19247        46    30   8
mi20380        46    10    (prag, projekat)

mi20363             30

mi19242        55
mi16004        42
mi16407        24 (prag)
mi17179        18 (prag)
mi17485         0 (prag)
mi18213        31
mi18268        33
mi19009        36
mi19436         7 (prag)
mi21406        36

Jan 1

          Ispit Projekat Ocena
mi17122        43    30   8
mi18064        52    20   8
mi18066        44
mi18084        55
mi18197        35    25   7
mi18213        21
mi18269        54    30   9
mi19087        47
mi19090        47
mi19201        70    25   10
mi19208        56
mi19221        54    30   9
mi21386        36
mi21406        11