GMail

Ako pišete na fakultetske adrese sa svojih ličnih gmail adresa, računajte da vam odgovori verovatno neće biti isporučeni jer GMail često odbija poruke sa MATF servera poincare.

Funkcionalno programiranje

Rezultati -- PS

Ukoliko ne želite da vam unesem ocenu na hipatiju, pošaljite mi mail.

Indeks  Praktični deo  Teorijski deo  Ukupno  Ocena
mi19310       55%       61%    58    6

Rezultati -- sept 2

Ukoliko ne želite da vam unesem ocenu na hipatiju, pošaljite mi mail.

Indeks  Praktični deo  Teorijski deo  Ukupno  Ocena
mi16153       55%       70%    61    7
mi17088       33%       0%    20
mi17127       70%       58%    65    7
mi17179       60%       45%    54    6
mi17243       23%       73%    43
mi18044       33%       0%    20
mi18132       63%       67%    65    7
mi18165       18%       40%    27
mi18197       50%      100%    71    8
mi18213       38%       33%    34
mi18480       53%       63%    57    6
mi19031       60%       87%    71    8
mi19036       83%       82%    82    9
mi19057       65%       92%    76    8
mi19059       65%       68%    66    7
mi19065       53%       47%    51    6
mi19079       38%       67%    51    6
mi19091       58%       43%    52    6
mi19103       85%       97%    91   10
mi19130       40%       55%    46
mi19170       55%       52%    54    6
mi19182       70%       67%    69    7
mi19197       53%       67%    58    6
mi19257       50%       33%    43
mi20095       80%       53%    71    8
mi20350       30%       37%    33
mi20352       73%       73%    73    8
mi20362       75%       68%    73    8

Rezultati -- sept 1

Ukoliko ne želite da vam unesem ocenu na hipatiju, pošaljite mi mail.

Indeks  Praktični deo  Teorijski deo  Ukupno  Ocena
mi16153       43%       38%    41
mi17127       40%       38%    39
mi17478       65%       72%    68    7
mi18084       53%       72%    61    7
mi18170       60%       87%    71    8
mi18197       40%       37%    39
mi18213       38%       45%    41
mi19036       33%       65%    46
mi19057       23%       35%    28
mi19074       75%       57%    68    7
mi19079       38%       53%    44
mi19103       50%       42%    47
mi19117       55%       65%    61    7
mi19182       8%       33%    18
mi20018       95%       67%    84    9
mi20095       13%       0%    8
mi20369       78%       57%    69    7

Rezultati -- jun 2

Ukoliko ne želite da vam unesem ocenu na hipatiju, pošaljite mi mail.

Indeks  Praktični deo  Teorijski deo  Ukupno  Ocena
mi17088  45 %       0 % (prag)   27
mi17179  20 % (prag)   0 % (prag)   12
mi17206  43 %      75 %      56    6
mi17243  15 % (prag)   27 % (prag)   19
mi17247  57 %      45 %      52    6
mi17478  40 %      37 %      39    5
mi18066  73 %      47 %      62    7
mi18078  75 %      75 %      75    8
mi18119  23 % (prag)   47 %      30
mi18170  58 %      27 % (prag)   45
mi18293  73 %      63 %      69    7
mi19025  65 %      70 %      67    7
mi19031  10 % (prag)   0 % (prag)   6
mi19036  48 %      27 % (prag)   39
mi19057  40 %      60 %      48
mi19060  68 %      63 %      66    7
mi19065  0 % (prag)   17 % (prag)   7
mi19083  58 %      55 %      57    6
mi19087  75 %      73 %      74    8
mi19103  40 %      45 %      42    5
mi19149  83 %      70 %      78    8
mi19163  65 %      40 %      55    6
mi19166  55 %      47 %      52    6
mi19190  45 %      70 %      55    6
mi20352  35 %      67 %      48    5

Predavanja

Snimci sa predavanja ranijih godina (onih koja su snimana) se nalaze na https://tubedu.org/c/matf_fp_ic/videos.

Gostujuća predavanja:

Ispit

Asistenti

Literatura

Haskell WikiBook

M. Lipovača: Learn You a Haskell for Great Good!

B. O'Sullivan, D. Stewart, and J. Goerzen: Real world haskell

I. Čukić: Functional Programming in C++

Ispit

Prag na svakom delu je 30%.