GMail

Ako pišete na fakultetske adrese sa svojih ličnih gmail adresa, računajte da vam odgovori verovatno neće biti isporučeni jer GMail često odbija poruke sa MATF servera poincare.

Programiranje 2 MNVR

O kursu

Vidite glavnu stranicu kursa http://www.programiranje2.matf.bg.ac.rs/